| 
  • This workspace has been inactive for over 11 months, and is scheduled to be reclaimed. Make an edit or click here to mark it as active.
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Work with all your cloud files (Drive, Dropbox, and Slack and Gmail attachments) and documents (Google Docs, Sheets, and Notion) in one place. Try Dokkio (from the makers of PBworks) for free. Now available on the web, Mac, Windows, and as a Chrome extension!

View
 

FrontPage

Page history last edited by Kirsti Engelien 12 years, 10 months ago

OPPSLAGSTAVLEN              KONTAKTINFORMASJON

 

 


 

Dette er en informasjonsside for Lærende nettverk for Oslo og Akershus. Meningen er at vi skal legge ut forskjellig info om reise, overnatting, konferansen og andre ting. Alle kan være med å redigere sidene. Velg Edit oppe til venstre. Rediger - og velg Save nede til venstre. Hvem som helst kan legge inn kommentarer i kommentarfeltet nederst på sidene.

 

For å få adgang til å redigere må du være medlem i Lærende nettverk.


Det er nedsatt (utskremt...) en styringsgruppe som skal jobbe med å organisere turen. Styringsgruppen har en representant fra hver av de tre skoleslagene, en representant fra lederne.

 

Gruppen ledes av Kirsti Engelien fra ILS, og består forøvrig av:

Per Bratbak fra Sandaker vgs

Lasse Kvarneng Søreide fra Gjerdrum ungdomsskole

Bodil Houg, rektor på Montessoriskolen Lyse

Kjetil Andersen fra Levre skole


Andre sider:

Reise

Overnatting

Konferansen

Program

Skolebesøk

Fritid

 

 


Lenker:

Lærende nettverks side på Ning

Lærende nettverk, ILS 


 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.